Mailhumor
Skämt, bilder och filmklipp från epost - det mesta på svenska. Jokes, pics and clips from email - some in english.    
Site ID: 14472